Ambulanta

PRIMA POMOČ, psihološka ambulanta za otroke, mladostnike in starše
Dimičeva ulica 9
Ljubljana Bežigrad
Zemljevid

 

Naročanje

Po telefonu: 070-611-322 (pon-čet 10:00-12:00)
Prek spleta: 24 ur/dan

 

Ustanoviteljica: mag. Ranja Salmič, univ. dipl. psih., MSc (UCL)

 • sem univerzitetna diplomirana psihologinja (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani) in magistrica znanosti s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.
 • diplomirala sem na temo otroških psihosomatskih motenj in magistrirala v Londonu na Inštitutu Institute of Child Health - ICH, ki deluje v okviru priznanega University College London - UCL (ranking), na temo obravnave vedenjsko-težavnih otrok ter njihovih družin.
 • imam certifikat kognitivno-vedenjske terapije otrok in mladostnikov, pridobljen s strani Ameriškega združenja kognitivno-vedenjskih terapevtov (NACBT), in izobraževanje iz osnov medicinske hipnoze (DMHS).
 • v svojem strokovnem pristopu integriram znanja kognitivno-vedenjske terapije, psihološkega svetovanja, k rešitvi usmerjene psihoterapije, pozitivne psihologije, logosinteze in EFT metode tapkanja za nevtralizacijo čustvenih blokad in razbremenitve telesa.
 • imam 15-letne delovne izkušnje pri delu z otroki in mladostniki, vključno z enoletnim psihološkim usposabljanjem na Kliniki za avtizem londonske pediatrične klinike Great Ormond Street Hospital (GOSH) in 3-letnim svetovalnim delom na telefonski liniji TOM telefon za otroke in mladostnike v stiski, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenija (ZPMS).
 • pri svojem delu uporabljam mednarodno priznana programa preventivne pomoči za izboljšanje in krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov - Krog varnosti (Circle of Security) in Neverjetna leta (Incredible Years).
 • do l. 2016 sem bila zaposlena v zdravstvu, od takrat dalje pa delujem v samostojni psihološki praksi, sodelujem z zunanjimi strokonjaki in institucijami, pišem članke na temo vzgoje in duševnega zdravja otrok ter mladostnikov in se strokovno izpopolnjujem tako doma kot v tujini.
 • sem članica angleške Zveze za duševno zdravje otrok in mladostnikov (Association for Child and Adolescent Mental Health - ACAMH), v okviru katere se udeležujem vsakoletnih mednarodnih konferenc v Angliji.
 • sem zagovornica preventivnega ohranjanja psihofizičnega zdravja in zdravega življenjskega sloga, pri čemer mi poklic poleg družine predstavlja enega največjih virov zanosa in zadovoljstva.

 

Prima pomoč, ambulanta za otroke, mladostnike in starše

 • deluje od leta 2016.
 • nudi hitro psihološko-terapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom, s kratkimi čakalnimi dobami.
 • promovira preventivo, ohranjanje zdravja in zmanjšanje potrebe po klinični obravnavi težav mladih zaradi nepravočasne pomoči.
 • se zavzema za lažji dostop do strokovne psihološke pomoči in celostno ohranjanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji.
 • ​obravnavamo raznolike čustveno-vedenjske težave predšolskih, osnovnošolskih otrok, mladostnikov in oseb na prehodu v odraslost: težave s pozornostjo in nemirom (ADHD), depresijo, anksioznosti, psihosomatske težave, samopoškodbena vedenja, obsesivno-kompulzivne motnje, težave zaradi nizke oz. nezdrave samopodobe, težave v socialnih veščinah, nefunkcionalna vedenja (razvade in odvisnosti, npr. prekomerna raba digitalnih medijev), težave povezane s šolo (izogibanje šoli, izostajanje od pouka), težave v odnosih (družinskih, vrstniških), prilagoditvene težave ob življenjskih prelomnicah in spremembah (npr. prešolanje, selitev, žalovanje).
 • nudimo svetovanja za starše glede vzgoje in otrokovega razvoja, izdajamo drugo mnenje in napotujemo k specialistom.
 • opravljamo psihološke preglede otrok, sistematske preglede (ocena razvojne zrelosti pred vstopom v šolo) in psihološka testiranja (čustveno-vedenjskih težav, celostno kognitivno testiranje - WISC-III test idr.).
 • izdajamo psihološka mnenja, z namenom: - pridobitve dodatne strokovne pomoči pri pouku ali usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, - iskanja nadaljnje pomoči (pri kliničnem-psihologu, pedopsihiatru...), - v namen povratne informacije vrtcem, šolam, osebnim zdravnikom otrok, Centrom za socialno delo, sodiščem in drugim institucijam, ki potrebujejo informacijo o stanju otroka.
 • ​na pobudo staršev se povezujemo tudi z vrtci in šolami, ki jih otroci obiskujejo.
 • pri izvajanju delavnic sodelujemo s strokovnjaki s področja otroške in mladostniške psihologije.
 • sodelujemo z uredništvi revij (Mama, Ženska, Jana, Ciciban, Cicido, Novice Europa Donna,...), oddaj (Dobro jutro), psihoterapevtsko ambulanto Fakultete za psihoterapevtsko znanost (SFU Ljubljana), Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana (MZPM) in Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

 

Strokovni pristop

 • naše delo v največji meri temelji na uporabi tehnik psihološkega svetovanja in kognitivno-vedenjske psihoterapije (KVT). KVT znanstveno dokazano predstavlja najprimernejšo in najučinkovitejšo obliko psihoterapevtske pomoči otrok in mladostnikov ne glede na njihovo starost in razvojno stopnjo.
 • dodatni pristopi, ki jih uporabljamo, vključujejo: tehnike sistemske družinske psihoterapije, mediacijo, hipnoterapije, logosinteze, programa Krog varnosti in Neverjetna leta z namenom krepitev pozitivne navezanosti otrokovega odnosa s starši in učinkovitega uravnavanje vedenja (t.i. vedenjski management), pristop pozitivne psihologije (krepitev zavedanja in jačanja notranjih virov moči v posamezniku),...
 • obravnava otrok in mladostnikov je podprta s tedenskimi vajami oz. terapevtskimi nalogami za delo na sebi z namenom večje učinkovitosti obravnave in maksimiziranja terapevtskega učinka (npr. naloge za krepitev čustvenega samozavedanja, uravnavanja/samoregulacije vedenja, krepitve socialnih veščin, jačanja samopodobe, učinkovitega reševanja problemov, konsuktivnega spoprijemanja s stresom, zdravega soočanja s tesnobo, učinkovitega sproščanja/relaksacije, psihofizičnega opolnomočenja in krepitve čustvene odpornosti idr.).
 • okvirni potek obravnave otrok in mladostnikov pri nas si lahko pogledate na tej povezavi, ki ga po potrebi prilagajamo individualnim potrebam otrok, mladostnikov in staršev.

 

Načela dela

 • hitra in strokovna pomoč otrokom in mladostnikom, s kratkimi čakalnimi dobami, brez zdravil.
 • individualizirana obravnava in celostno razumevanje težav v edinstvenem družinskem kontekstu.
 • spodbujanje opolnomočenja, čustvene odpornosti in duševnega zdravja otrok in mladostnikov.
 • zagotavljanje podpore in usmerjanja za starše.
 • zavezanost načelom Kodeksa poklicne etike psihologov Slovenije, med katere sodijo: zagotavljanje zasebnosti in zaupnosti osebnih podatkov po načelu poklicne tajnosti; skrb za profesionalnost odnosov in izogibanje dvojnim interesom; skrb za stalno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje; opravljanje postopkov in pridobivanje podatkov, skladnih z namenom in cilji obravnave; odgovornost za izpeljavo obravnave po načelu podaljšane skrbi in odgovornosti za kliente...

 

Naša filozofija

 • biološke duševne motnje so pri otrocih redke, zato zdravila ne bi smela biti prepogosto uporabljena.
 • ​način, kako čustvujemo in se vedemo, je najpogosteje priučen (pogojen) odziv, ne simptom, potreben zdravljenja.
 • z otrokom ni nič "narobe", če razumemo njegove potrebe, izkušnje in razvojni kontekst (okoliščine odraščanja).
 • vlaganje v čustveno zdravje in odpornost je najboljša investicija v otrokov razvoj.
 • mlajši je otrok, pomembnejše je sodelovanje staršev v psihološki obravnavi.
 • ne poznamo ene optimalne rešitve, najpomembnejši so posameznikovi cilji in prioritete.
 • ni vedno potrebna diagnoza, pogosto zadostujeta že primerna usmeritev, razbremenitev in čustvena opora.

 

Nekatere objave, intervjuji in nastopi v medijih

Pišete nam lahko preko spletnega obrazca ali se naročite preko e-maila: narocanje@prima-pomoc.si.

Dosegljivi smo tudi na telefonu 070-611-322, od ponedeljka do četrtka med 10. in 12. uro.

 

Lepo vas pozdravljamo,
PRIMA POMOČ

 

"Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj – ko oboje sovpada, dobimo razvoj." (Seneka)

Bodite obveščeni

Če želite slediti našim novicam, nam posredujte vaš e-kontakt in poskrbeli bomo, da bodo prave novice prišle do vas ob pravem času.

Vpišite vaš E-naslov na katerega vas bomo
obveščali o posebnih ponudbah in novostih.