Ambulanta

PRIMA POMOČ, psihološka ambulanta za otroke, mladostnike in starše
Dimičeva ulica 9
Ljubljana Bežigrad
Zemljevid

 

Naročanje

Po telefonu: 070-611-322 (pon-čet 10:00-12:00)
Prek spleta: 24 ur/dan

 

Ustanoviteljica: mag. Ranja Salmič, univ. dipl. psih., MSc (UCL)

 • je univerzitetna diplomirana psihologinja (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani) in magistrica znanosti duševnega zdravja otrok in mladostnikov
 • magistrirala je  v Londonu na Inštitutu Insitute of Child Health - ICH, ki deluje v okviru svetovno priznanega University College London - UCL (ranking)
 • je diplomirala na temo otroških psihosomatskih motenj in magistrirala iz obravnave vedenjsko-težavnih otrok ter njihovih družin
 • ima certifikat kognitivno-vedenjske terapije otrok in mladostnikov, pridobljen s strani Ameriškega združenja kognitivno-vedenjskih terapevtov (NACBT) in izobraževanje iz osnov medicinske hipnoze/hipnoterapije (DMHS)
 • pri delu uporablja tudi EFT tehniko tapkanja z namenom odpravljanja čustvenih blokad in razbremenitve telesa
 • ima skoraj 10-letne delovne izkušnje pri delu z otroki in mladostniki, vključno z 1-letnim psihološkim usposabljanjem na Kliniki za avtizem londonske pediatrične klinike Great Ormond Street Hospital (GOSH) in 3-letnim svetovalnim delom na telefonski liniji TOM telefon za otroke in mladostnike v stiski, v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenija (ZPMS)
 • pri svojem delu uporablja mednarodno priznana programa preventivne pomoči za izboljšavo duševnega zdravja otrok in mladostnikov, Krog varnosti (Circle of Security) in Neverjetna leta (Incredible Years)
 • je bila zaposlena v zdravstvu (do leta 2016), od takrat dalje pa deluje v samostojni psihološki praksi, piše članke na temo vzgoje in duševnega zdravja mladih ter se naprej izobražuje tako doma kot v tujini
 • je članica angleške Zveze za duševno zdravje otrok in mladostnikov (Association for Child and Adolescent Mental Health - ACAMH), v okviru katere se udeležuje vsakoletnih mednarodnih konferenc
 • je velika zagovornica zdravega načina življenja, kateri poklic poleg družine in prijateljev daje največji zagon in zadovoljstvo

 

Prima pomoč, ambulanta za otroke, mladostnike in starše

 • deluje od leta 2016
 • nudi hitro psihološko-terapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom, s kratkimi čakalnimi dobami
 • promovira preventivo, ohranjanje zdravja in zmanjšanje potrebe po klinični obravnavi težav mladih zaradi nepravočasne pomoči
 • se zavzema za lažji dostop do strokovne psihološke pomoči in celostno ohranjanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji
 • ​obravnavamo širok spekter čustveno-vedenjskih težav predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih otrok in mladostnikov: težave s pozornostjo in nemirom (ADHD), depresijo, anksioznosti, psihosomatske težave, samopoškodbena vedenja, obsesivno-kompulzivne motnje, težave zaradi nizke oz. nezdrave samopodobe, nefunkcionalna vedenja (razvade in odvisnosti, npr. prekomerna raba digitalnih medijev), težave povezane s šolo (izogibanje šoli, izostajanje od pouka), težave v odnosih (družinskih, vrstniških), prilagoditvene težave ob življenjskih prelomnicah in spremembah (npr. prešolanje, selitev, žalovanje)
 • ​nudimo svetovanja za starše glede vzgoje in otrokovega razvoja, drugo mnenjo in napotujemo k specialistom
 • pri izvajanju delavnic sodelujemo s strokovnjaki s področja otroške in mladostniške psihologije
 • sodelujemo z uredništvi številnih revij (Mama, Ženska, Jana, Ciciban, Cicido, Novice Europa Donna,...), oddaj (Dobro jutro), psihoterapevtsko ambulanto Fakultete za psihoterapevtsko znanost (SFU Ljubljana), Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana (MZPM) in Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS)
 • na pobudo staršev se povezujemo z vrtci in šolami, ki jih njihovi otroci obiskujejo
 • izdajamo psihološka poročila in mnenja z namenom nadaljnje obravnave ali usmerjanja otrok

 

Strokovni pristop

 • uporabljamo tehnike psihološkega svetovanja, kognitivno-vedenjske psihoterapije (KVT), ki predstavlja najprimernejšo obliko psihoterapevtske pomoči otrok in mladostnikov ne glede na njihovo starost in razvojno stopnjo, tehnike hipnoterapije in logosinteze
 • ob redni, vsakotedenski obravnavi otroke in mladostnike vključujemo v redne, tedenske vaje (naloge) z namenom večje učinkovitosti obravnave (npr. naloge za krepitev čustvenega samozavedanja, boljše razumevanje in uravnavanje vedenja, krepitev socialnih veščin, učenje reševanja problemov, spoprijemanja s stresom, soočanja s tesnobo, sproščanja, opolnomočenja, krepitve samopodobe ipd.)
 • uporabljamo programe in metode za krepitev navezanosti (program Krog varnosti), oblikovanje in uravnavanje vedenja (vedenjski management, program Neverjetna leta), krepitev notranjih virov moči v posamezniku (pristop pozitivne psihologije), družinsko svetovanje z mediacijo ...
 • okvirni potek obravnave otrok in mladostnikov pri nas po potrebi prilagajamo individualnim potrebam otrok, mladostnikov in staršev

 

Načela dela

 • hitra in strokovna pomoč otrokom in mladostnikom v stiski, s kratkimi čakalnimi dobami, brez zdravil
 • individualizirana obravnava in celostno razumevanje težav v edinstvenem družinskem kontekstu
 • spodbujanje opolnomočenja, čustvene odpornosti in duševnega zdravja otrok in mladostnikov
 • zagotavljena podpora in usmerjanje za starše
 • zavezanost načelom Kodeksa poklicne etike psihologov Slovenije, med katere sodijo: zagotavljanje zasebnosti in zaupnosti osebnih podatkov po načelu poklicne tajnosti; skrb za profesionalnost odnosov in izogibanje dvojnim interesom; skrb za stalno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje; opravljanje postopkov in pridobivanje podatkov, skladnih z namenom in cilji obravnave; odgovornost za izpeljavo obravnave po načelu podaljšane skrbi in odgovornosti za kliente

 

Naša filozofija

 • biološke duševne motnje so pri otrocih redke, zato zdravila ne bi smela biti prepogosto uporabljena
 • ​način, kako čustvujemo in se vedemo, je naučen odziv, ne simptom, potreben zdravljenja
 • vlaganje v čustveno zdravje in odpornost je najboljša investicija v otrokov razvoj
 • z otrokom ni nič "narobe", če razumemo njegove potrebe, izkušnje in razvojne okoliščine
 • mlajši je otrok, pomembnejše je sodelovanje staršev v psihološki obravnavi
 • ne poznamo ene optimalne rešitve, pomembni so posameznikovi cilji in prioritete
 • ni vedno potrebna diagnoza, pogosteje zadostujeta že primerna usmeritev, razbremenitev in čustvena opora

 

Nekatere objave, intervjuji in nastopi v medijih

 

​Veseli nas vaše zanimanje. Pišite nam preko kontaktnega obrazca ali na e-mail info@prima-pomoc.si.

Na uvodni pogovor se lahko naročite preko spletnega obrazca ali telefona 070-611-322 od ponedeljka do četrtka med 10. in 12. uro.

 

Lepo vas pozdravljamo,
PRIMA POMOČ

 

"Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj – ko to dvoje sovpada, dobimo razvoj."   - Seneka

Bodite obveščeni

Če želite slediti našim novicam, nam posredujte vaš e-kontakt in poskrbeli bomo, da bodo prave novice prišle do vas ob pravem času.

Vpišite vaš E-naslov na katerega vas bomo
obveščali o posebnih ponudbah in novostih.