Ambulanta

PRIMA POMOČ, psihološka ambulanta za otroke, mladostnike in starše
Dimičeva ulica 9
Ljubljana Bežigrad
Zemljevid

 

Naročanje

Po telefonu: 070-611-322 (pon-čet 10:00-12:00)
Prek spleta: 24 ur/dan

 

Ustanoviteljica: mag. Ranja Salmič, univ. dipl. psih., MSc (UCL)

 • sem univerzitetna diplomirana psihologinja (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani) in magistrica znanosti s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov
 • diplomirala sem na temo otroških psihosomatskih motenj in magistrirala v Londonu na Inštitutu Institute of Child Health - ICH, ki deluje v okviru priznanega University College London - UCL (ranking), na temo obravnave vedenjsko-težavnih otrok ter njihovih družin
 • imam certifikat kognitivno-vedenjske terapije otrok in mladostnikov, pridobljen s strani Ameriškega združenja kognitivno-vedenjskih terapevtov (NACBT), in izobraževanje iz osnov medicinske hipnoze (DMHS)
 • v svojem strokovnem pristopu integriram znanja kognitivno-vedenjske terapije, psihološkega svetovanja, k rešitvi usmerjene psihoterapije, pozitivne psihologije, logosinteze in EFT metode tapkanja za nevtralizacijo čustvenih blokad in razbremenitve telesa
 • imam 15-letne delovne izkušnje pri delu z otroki in mladostniki, vključno z enoletnim psihološkim usposabljanjem na Kliniki za avtizem londonske pediatrične klinike Great Ormond Street Hospital (GOSH) in 3-letnim svetovalnim delom na telefonski liniji TOM telefon za otroke in mladostnike v stiski, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenija (ZPMS)
 • pri svojem delu uporabljam mednarodno priznana programa preventivne pomoči za izboljšanje in krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov - Krog varnosti (Circle of Security) in Neverjetna leta (Incredible Years)
 • do l. 2016 sem bila zaposlena v zdravstvu, od takrat dalje pa delujem v samostojni psihološki praksi, sodelujem z zunanjimi strokonjaki in institucijami, pišem članke na temo vzgoje in duševnega zdravja otrok ter mladostnikov in se strokovno izpopolnjujem tako doma kot v tujini
 • sem članica angleške Zveze za duševno zdravje otrok in mladostnikov (Association for Child and Adolescent Mental Health - ACAMH), v okviru katere se udeležujem vsakoletnih mednarodnih konferenc v Angliji
 • sem zagovornica preventivnega ohranjanja psihofizičnega zdravja in zdravega načina življenja, pri čemer mi poklic poleg družine in prijateljev daje največji zanos in zadovoljstvo

 

Prima pomoč, ambulanta za otroke, mladostnike in starše

 • deluje od leta 2016
 • nudi hitro psihološko-terapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom, s kratkimi čakalnimi dobami
 • promovira preventivo, ohranjanje zdravja in zmanjšanje potrebe po klinični obravnavi težav mladih zaradi nepravočasne pomoči
 • se zavzema za lažji dostop do strokovne psihološke pomoči in celostno ohranjanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji
 • ​obravnavamo širok spekter čustveno-vedenjskih težav predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladostnikov: težave s pozornostjo in nemirom (ADHD), depresijo, anksioznosti, psihosomatske težave, samopoškodbena vedenja, obsesivno-kompulzivne motnje, težave zaradi nizke oz. nezdrave samopodobe, težave v socialnih veščinah, nefunkcionalna vedenja (razvade in odvisnosti, npr. prekomerna raba digitalnih medijev), težave povezane s šolo (izogibanje šoli, izostajanje od pouka), težave v odnosih (družinskih, vrstniških), prilagoditvene težave ob življenjskih prelomnicah in spremembah (npr. prešolanje, selitev, žalovanje)
 • izvajamo psihološko oceno razvojne zrelosti predšolskih otrok pred vstopom v šolo
 • ​nudimo svetovanja za starše glede vzgoje in otrokovega razvoja, drugo mnenje in napotujemo k specialistom
 • pri izvajanju delavnic sodelujemo s strokovnjaki s področja otroške in mladostniške psihologije
 • sodelujemo z uredništvi revij (Mama, Ženska, Jana, Ciciban, Cicido, Novice Europa Donna,...), oddaj (Dobro jutro), psihoterapevtsko ambulanto Fakultete za psihoterapevtsko znanost (SFU Ljubljana), Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana (MZPM) in Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS)
 • na pobudo staršev se povezujemo z vrtci in šolami, ki jih otroci obiskujejo
 • izdajamo psihološka poročila in mnenja z namenom nadaljnje obravnave ali usmerjanja otrok

 

Strokovni pristop

 • je prvenstveno usmerjen v uporabo tehnik psihološkega svetovanja in kognitivno-vedenjske psihoterapije (KVT), ki predstavlja najprimernejšo obliko psihoterapevtske pomoči otrok in mladostnikov ne glede na njihovo starost in razvojno stopnjo.
 • med komplementarne pristope, ki jih uporabljamo, sodijo: tehnike hipnoterapije, pristop logosinteze, metode in programi za krepitev navezanosti otrokovega odnosa s starši (program Krog varnosti), pristopi za preoblikovanje in zdravo uravnavanje vedenja (vedenjski management, program Neverjetna leta), pristopi za krepitev notranjih virov moči v posamezniku (pristop pozitivne psihologije), družinsko svetovanje z mediacijo ...
 • psihološka obravnava otrok in mladostnikov je praviloma vedno podprta s tedenskimi vajami (terapevtskimi nalogami) z namenom večje učinkovitosti obravnave in maksimiziranja dela na sebi (npr. naloge za krepitev čustvenega samozavedanja, boljšega razumevanja in uravnavanja/samoregulacije vedenja, krepitve socialnih veščin, jačanja samopodobe, učinkovitega reševanja problemov, konsuktivnega spoprijemanja s stresom, zdravega soočanja s tesnobo, učinkovitega sproščanja/relaksacije, psihofizičnega opolnomočenja in krepitve čustvene odpornosti idr.)
 • okvirni potek obravnave otrok in mladostnikov v naši ambulanti si lahko pogledate na tej povezavi, ki ga po potrebi seveda prilagajamo individualnim potrebam otrok, mladostnikov in staršev

 

Načela dela

 • hitra in strokovna pomoč otrokom in mladostnikom v stiski, s kratkimi čakalnimi dobami, brez zdravil
 • individualizirana obravnava in celostno razumevanje težav v edinstvenem družinskem kontekstu
 • spodbujanje opolnomočenja, čustvene odpornosti in duševnega zdravja otrok in mladostnikov
 • zagotavljanje podpore in usmerjanja za starše
 • zavezanost načelom Kodeksa poklicne etike psihologov Slovenije, med katere sodijo: zagotavljanje zasebnosti in zaupnosti osebnih podatkov po načelu poklicne tajnosti; skrb za profesionalnost odnosov in izogibanje dvojnim interesom; skrb za stalno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje; opravljanje postopkov in pridobivanje podatkov, skladnih z namenom in cilji obravnave; odgovornost za izpeljavo obravnave po načelu podaljšane skrbi in odgovornosti za kliente ...

 

Naša filozofija

 • biološke duševne motnje so pri otrocih redke, zato zdravila ne bi smela biti prepogosto uporabljena
 • ​način, kako čustvujemo in se vedemo, je najpogosteje priučen (pogojen) odziv, ne simptom, potreben zdravljenja
 • z otrokom ni nič "narobe", če razumemo njegove potrebe, izkušnje in razvojni kontekst (okoliščine odraščanja)
 • vlaganje v čustveno zdravje in odpornost je najboljša investicija v otrokov razvoj
 • mlajši je otrok, pomembnejše je sodelovanje staršev v psihološki obravnavi
 • ne poznamo ene optimalne rešitve, najpomembnejši so posameznikovi cilji in prioritete
 • ni vedno potrebna diagnoza, pogosto zadostujeta že primerna usmeritev, razbremenitev in čustvena opora

 

Nekatere objave, intervjuji in nastopi v medijih

Pišite nam lahko preko spletnega obrazca ali se naročite preko e-maila: narocanje@prima-pomoc.si.

Dosegljivi smo tudi na telefonu 070-611-322, od ponedeljka do četrtka med 10. in 12. uro.

 

Lepo vas pozdravljamo,
PRIMA POMOČ

 

"Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj – ko oboje sovpada, dobimo razvoj." (Seneka)

Bodite obveščeni

Če želite slediti našim novicam, nam posredujte vaš e-kontakt in poskrbeli bomo, da bodo prave novice prišle do vas ob pravem času.

Vpišite vaš E-naslov na katerega vas bomo
obveščali o posebnih ponudbah in novostih.