Naša lokacija

PRIMA POMOČ, psihološka ambulanta za otroke, mladostnike in starše
Dimičeva ulica 9
Ljubljana Bežigrad
Zemljevid

 

Ustanoviteljica: mag. Ranja Salmič, univ. dipl. psih., MSc

 • je univerzitetna diplomirana psihologinja (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani) in magistrica znanosti na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov (Institute of Child HealthUniversity College London - UCL)
 • ima certifikat iz kognitivno-vedenjske terapije otrok in mladostnikov, pridobljen pri Ameriškem združenju kognitivno-vedenjskih terapevtov (NACBT)
 • je diplomirala na temo psihosomatskih motenj otrok, magistrirala pa na področju pomoči vedenjsko težavnim otrokom in njihovim družinam
 • pri svojem delu uporablja mednarodno priznana programa preventivne pomoči za izboljšanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov, to sta: Krog varnosti (Circle of Security) in Neverjetna leta (Incredible Years)
 • ima skoraj 10-letne delovne izkušnje pri delu z otroki in mladostniki, vključno z enoletnim psihološkim usposabljanjem na Kliniki za avtizem londonske pediatrične klinike Great Ormond Street Hospital (GOSH) in 3-letnim svetovalnim delom na telefonski liniji TOM telefon za otroke in mladostnike v stiski v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenija (ZPMS)
 • je bila zaposlena v zdravstvu do leta 2016, od takrat dalje pa deluje v samostojni psihološki praksi, piše članke na temo vzgoje in duševnega zdravja mladi in se udeležuje izobraževanj doma in v tujini
 • je članica angleške Zveze za duševno zdravje otrok in mladostnikov (Association for Child and Adolescent Mental Health - ACAMH)

 

Prima pomoč, ambulanta za otroke, mladostnike in starše

 • nudi hitro psihološko-terapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom, brez čakalnih dob
 • nudi svetovanja staršem glede vzgoje in otrokovega razvoja, drugo mnenje in napotitve k specialistom
 • deluje od leta 2016 v smeri preventive, ohranjanja zdravja in zmanjšanja potrebe po klinični obravnavi težav zaradi nepravočasne pomoči
 • se zavzema za celostno ohranjanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji in lažji dostop do strokovne psihološke pomoči
 • ​obravnavamo širok spekter čustveno-vedenjskih težav predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih otrok in mladostnikov, zlasti: težave s pozornostjo in nemirom (ADHD), depresijo, anksioznosti, psihosomatske težave, samopoškodbena vedenja, obsesivno-kompulzivne motnje, težave zaradi nizke alinezdrave samopodobe, nefunkcionalna vedenja (razvade in odvisnosti, npr. prekomerna raba digitalnih medijev), težave povezane s šolo (izogibanje šoli, izostajanje od pouka), težave v odnosih (družinskih, vrstniških), prilagoditvene težave ob življenjskih prelomnicah in spremembah (npr. prešolanje, selitev, žalovanje)
 • pri izvajanju delavnic sodelujemo s strokovnjaki na področju otroške in mladostniške psihologije
 • sodelujemo z uredništvi revij (Mama, Ženska, Jana, Ciciban, Cicido, Novice Europa Donna,...), uredništvi oddaj (Dobro jutro), psihoterapevtsko ambulanto Fakultete za psihoterapevtsko znanost (SFU Ljubljana), Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana (MZPM) in Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS)
 • na pobudo staršev se povezujemo tudi z vrtci in šolami, ki jih otroci obiskujejo
 • na željo staršev izdajamo psihološka poročila in mnenja

 

Naš strokovni pristop

 • uporabljamo tehnike psihološkega svetovanja in kognitivno-vedenjske psihoterapije (KVT)
 • KVT predstavlja najprimernejšo obliko psihoterapevtske pomoči za otroke in mladostnike ne glede na njihovo starost in razvojno stopnjo
 • ob redni, vsakotedenski obravnavi otroke in mladostnike vključujemo v redne, tedenske vaje oz. naloge z namenom večje učinkovitosti obravnave (npr. naloge za krepitev čustvenega samozavedanja, boljše razumevanje in uravnavanje vedenja, krepitev socialnih veščin, učenje reševanja problemov, spoprijemanja s stresom, soočanja s tesnobo, sproščanja, opolnomočenja, krepitve samopodobe ipd.)
 • uporabljamo tudi programe in metode za krepitev navezanosti (program Krog varnosti), oblikovanje in uravnavanje vedenja (vedenjski management, program Neverjetna leta), krepitev notranjih virov moči v posamezniku (pristop pozitivne psihologije), družinsko svetovanje z mediacijo ...
 • okvirni potek (načrt) obravnave otrok in mladostnikov pri nas si lahko pogledate tukaj, ki pa ga prilagajamo individualnim potrebam otrok, mladostnikov in staršev

 

Načela našega dela

 • hitra in strokovna pomoč otrokom in mladostnikom v stiski, brez čakalnih dob in zdravil
 • individualizirana obravnava in celostno razumevanje težav znotraj družinskega konteksta
 • zagotavljena podpora in usmerjanja za starše
 • spodbujanje opolnomočenja, čustvene odpornosti in duševnega zdravja otrok in mladostnikov
 • zavezanost načelom Kodeksa poklicne etike psihologov Slovenije, zlasti zagotavljanje zasebnosti in zaupnosti osebnih podatkov po načelu poklicne tajnosti; skrb za profesionalnost odnosov in izogibanje dvojnim interesom; skrb za stalno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje; opravljanje postopkov in pridobivanje podatkov, skladnih z namenom/cilji obravnave; odgovornost za izpeljavo celotne obravnave po načelu podaljšane skrbi in odgovornosti za kliente ...

 

Naša filozofija

 • biološke duševne motnje pri otrocih so redke, zato zdravila ne bi smela biti prepogosto uporabljena
 • ​način, kako čustvujemo in se vedemo, je naučen odziv, ne simptom, potreben zdravljenja
 • vlaganje v čustveno zdravje in odpornost je najboljša investicija v otrokov razvoj
 • z otrokom ni nič "narobe", če razumemo njegove izkušnje in okoliščine razvoja
 • mlajši je otrok, bolj pomembno je sodelovanje staršev v obravnavi
 • ni vedno potrebna diagnoza, včasih zadostujeta že razbremenitev in mirna opora
 • ne poznamo ene optimalne rešitve, pomembne so posameznikovi cilji in prioritete

 

Nekatere objave in nastopi v medijih

 

Veseli smo vašega zanimanja. Pišete nam preko kontaktnega obrazca ali na info@prima-pomoc.si.

Na uvodni pogovor se lahko tudi naročite preko spletnega obrazca.

 

Lepo vas pozdravljamo,
PRIMA POMOČ

 

  "Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj – ko oboje sovpada, dobimo razvoj."   - Seneka

  Bodite obveščeni

  Če želite slediti našim novicam, nam posredujte vaš e-kontakt in poskrbeli bomo, da bodo prave novice prišle do vas ob pravem času.

  Vpišite vaš E-naslov na katerega vas bomo
  obveščali o posebnih ponudbah in novostih.